Les Rencontres d’Accordéonistes
31 mei 2019
Tournai, Belgium